Obhajoba Microsoftu

Začnu krapet od jiného konce, vemte si svět jako velikou moderní PC sít a každého člověka jako jednotlivé PC. Každý člověk ve světě stejně jako PC je jinak softwarově i hardwarově vybaven. I v reálném světě jsou viry, které mohou člověka napadnout, jak po stránce hardware (fyzické), tak i po stránce software (psychické).
Nyní si představte, že napadené PC a i PC (lidé) v dobré kondici, pracující ve velké firmě jako je Microsoft, dělají na nějakém produktu.
Vemte si, kolikrát se stane, že mysl chce něco jiného, než udělá tělo. Z toho vznikají minimálně překlepy, špatné adresovaní, na něco se zapomene.
Tak dal. Takto chybující systémy neboli lide, přenášejí s chybami data do už normálních PC. Tyto PC jsme si samy vyrobili, s těmito chybami z toho vyplívá, že chybovost exponenciálně roste.
Takto je například vytvořen win os celkem dosti obsáhlý program, který má byt univerzální na všechny stroje (To je jako kdyby jedna mysl měla dokázat ovládnout každé tělo, to přeci nejde. Jen si vemte jak dlouho se s tělem učíme zacházet. Z toho vyplívá, že každé je jiné stejně jako PC.), takže další absurdum, které sebou nese chyby.
Poté k takto vytvořené mašině přistoupí uživatel, který má stejně ne li víc chyb, nálad a o umu zacházet s PC ani nemluvě než stvořitelé PC. Začne do PC něco bušit s chybami, a to nám ta chybovost zase naůstá.